Banner1TopRH

Når en grundejer registrerer et brud på den fælles kloak der løber igennem hans matrikel, skal han følge den procedure der er beskrevet under Procedure ved kloakreparationer.

Grundejerforeningen har lavet et udkast til en skriftlig nabo-orientering, som vi foreslår bliver uddelt personligt til hver enkelt grundejer der er omfattet af deklarationen.

Orienteringen til naboer er vedhæftet her:

Orientering til grundejere om kloakbrud - deklarationer.docx