Banner1TopRH

  1. Foreningens trailere kan kun lånes af medlemmer af foreningen.
  2. Det er ikke tilladt at benytte trailerne i erhvervsmæssigt øjemed, dvs. udlån til tredjemand eller til kørsel der honoreres.
  3. Der kan ikke tegnes forsikring på traileren, så låneren er selv erstatningspligtig. En trailer er normalt dækket af bilens ansvarsforsikring, men kun hvis man selv ejer traileren.
  4. Det er grundejerens pligt at sikre at kørsel foregår efter færdselslovens regler.
  5. Såfremt der sker skader på traileren, skal dette straks meddeles til formanden, og reparation vil ske for grundejerens regning.
  6. Efter endt udlån skal traileren afleveres tømt og rengjort.
  7. Der vil blive opkrævet betaling for manglende tømning og rengøring.
  8. Bestyrelsen kan til enhver tid sætte en grundejer i karantæne, hvis lånevilkår ikke efterleves.