Banner1TopRH

I området er der oprettet 15 forskellige deklarationer, der hver især individuelt beskriver hvilke ejendomme der i fællesskab hæfter for vedligehold af ejendommenes fælles kloaker. Deklarationerne er oprettet af det selskab der oprindeligt byggede rækkehusene, og de er registreret i juli måned 1957.

RUDE VANG Deklaration nr.
26-34 C250 med SB50-52
38-50 C256
33-43 C257
45-51 C258
52 ??? med RM37-41
53-63 C236
54-62 ??? med RM32-42
64-76 C321 med SL34-44 og SL31-43
65-79 C312
78-118 C297
81-87 ???
89-105 C308 med RB88A-98B
RUDEMARKEN Deklaration nr.
11-21 C235 
23-35 C237
32-42 ??? med RV54-62
37-41 ??? med RV52
SKOVLODDEN Deklaration nr.
4-10 C309
5-11 C311
12-18 C310
13-15 C306
31-43 C321 med RV64-76 og SL34-44
34-44 C321 med RV64-76 og SL31-43
SOLBAKKEN Deklaration nr.
47-55 C251
50-52 C250 med RV 26-34
RØNNEBÆRVEJ Deklaration nr.
88A-98B C308 med RV89-105