Banner1TopRH

 

AKTIVITET

HVEM

HVAD SKAL DER SKE?

KOMMENTAR

1. Der registreres et brud eller en skade der kræver reparation

Grundejeren der ejer den matrikel hvor skaden er opstået

Grundejeren orienterer sig via sin deklaration om hvilke andre grundejere der kollektivt skal bidrage til dækning af omkostninger

 

Se rudehaven.dk, hvor der ligger en oversigt

2. Oprettelse af konto til indbetalinger

Den ansvarlige grundejer

Bankkontoen skal benyttes til indbetalinger fra de kollektivt bidragende grundejere

 

 

3. Indhentning af tilbud

Den ansvarlige grundejer

Kontakt til kloakmester for at aftale afgivelse af tilbud og aftale om tidsplan

Se rudehaven.dk, hvor der ligger en liste med anbefalede håndværkere

4. Orientering af de kollektivt bidragende grundejere

Den ansvarlige grundejer

Der skal tages kontakt til de omfattede grundejere, som skal orienteres om at der er opstået en skade.

 

Se rudehaven.dk, hvor der ligger et brevkoncept der kan benyttes til kommuni-kation med de kollektivt bidragende grundejere

 

5. Indbetaling af bidrag

De grundejere der er omfattet af deklara-tionen

 

Den ansvarlige grundejer følger indbetalinger og rykker eventuelt for manglende indbetalinger

 

6. Igangsætning af reparationen

Den ansvarlige grundejer

Når betalinger fra alle de omfattende grundejere er registreret, tager den ansvarlige grundejer kontakt til kloakmester og igangsætter opgaven

 

 

7. Tilsyn

Den ansvarlige grundejer

Arbejdet skal følges og eventuelle ændringer i tidsplan og omkostninger skal meddeles til de kollektivt bidragende grundejere.

 

Se rudehaven.dk, hvor der ligger en checkliste

8. Efter endt reparation

Den ansvarlige grundejer

Kontakter de omfattede grundejere, grundejerforeningen samt kommunen og orienterer om at reparationen er færdiggjort.

 

 

9. Efter endt reparation

Kloakmester

Leverer dokumentation til grundejerforeningens formand, som registrerer reparationen i foreningens arkiv.