Banner1TopRH

VARMEMESTER
Grundejerforeningen har tidlgere haft en fastansat varmemester, som har været ansvarlig for den daglige drift i varmecentralen.
Stillingen er pt. vacant. Bestyrelsen overvejer hvilke kompetencer der fremadrettet er brug for i foreningen.

GARTNER
Derudover har vi lavet en aftale med Flex Gartnerservice som varetager snerydning og gartnerarbejder.
Kontakt Ulrich Thorngaard på: 26169204