Banner1TopRH

 
Rudehaven er en Grundejerforening som består af 182 privatejede rækkehuse i et af de smukkeste områder i Danmark. Husene er opført i årene 1956-1958 og har en egenart og et udtryk, som vi i foreningen og kommunen gerne vil bevare. De fleste huse har f.eks. hvidpudsede facader og sprossede vinduer med blå rammer. Sådan er husene designet, og sådan skal de bevares.
Foreningen er siden 1984 omfattet af en lokalplan. Lokalplanen er utidssvarende på enkelte områder, men indtil en ny plan er udarbejdet, er det vigtigt at vi alle overholder planen. En del tilbygninger på husene lever ikke umiddelbart op til lokalplanen. Det drejer sig typisk om tilbygninger i 70'er-stil med vinduer fra gulv til loft, men de er lovligt opført fordi de er opført før lokalplanens ikrafttræden.
Bestyrelsen opfordrer til at alle overholder retningslinjerne for materialer og udseende både for dine naboers skyld men også for din egen skyld.
 Har du planer om ombygning eller renovering, opsætning af hegn eller skur eller noget andet, bør du altid tjekke lokalplanen for at sikre dig at du ikke bruger penge og tid på noget, som kommunen efterfølgende kan bede dig om at fjerne eller ændre.
Bestyrelsen har ingen bemyndigelse til at gribe ind, når en grundejer har opført eller ændret noget udover lokalplanen. Du kan købe lokalplanen på Rudersdal Kommunes Rådhus eller hente den på Rudersdal Kommunes hjemmeside.
Du kan også hente den her: Lokalplan 5 Rudemarken